728 x 90

حمله آخوند سلیمی به روحانی: برخی ماههاست می‌ترسند از دفتر کار خودشان بیرون بیایند

آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع
آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع

آخوند سلیمی، در جلسه امروز ۲۷مهر مجلس ارتجاع با اشاره به نتیجه برجام گفت: «برجام رو در عرض ۲۰دقیقه در مجلس تصویب کردند؛ سر مجلس کلاه گذاشتند و الآن می‌بینید نتایج برجام را که قرار بود به ما سیب و گلابی دهد، سیب و گلابی که نداد هیچ، مشکلات دیگر را هم ایجاد کرد».

آخوند سلیمی با حمله به روحانی گفت: «مشکل کشور امروز بی‌عملی دولت است. مشکل کشور امروز حاشیه‌سازیهای دولت است. مشکل کشور این است که برخی از آقایان از سیل می‌ترسند، همانها که سیل گرانی و بیکاری و بی‌اعتمادی را در کشور راه انداختند».

وی افزود: «مشکل کشور امروز این است که برخی (روحانی) ماه‌هاست می‌ترسند از دفتر کار خودشان بیرون بیایند. مشکل اصلی کشور این است که چون آن آقا (روحانی) از پشت شیشهٔ ماشین نظرسنجی می‌کند، نمی‌داند مردم چه می‌کشند! نمی‌دانند مردم چقدر تحت فشار هستند».

آخوند سلیمی در جریان جنگ گرگها و افشای چوب حراج زدن به سرمایه‌های مردم ایران به نفع مماشاتگران گفت: «نگاه اینها (دولت) فقط به سمت اروپاست... معلوم نیست اینها بر چه اساسی دارند بذل و بخشش‌های فراوان می‌کند. رئیس‌جمهور بر چه اساسی تنها ۱۲۰میلیارد به یک دانشگاه می‌دهد. هر هفته صد میلیارد صد میلیارد به این و آن بذل و بخشش می‌کنند. روحانی چقدر مگر اختیار دارد؟ این داماد سر خانه این وجوه را از کجا آورده؟ بعد هم برای نمایندگان شاخه و شانه می‌کشد. مشکل کشور (نظام) این چیزهاست».

در جریان حملهٔ باندی آخوند سلیمی به روحانی و افشای غارتگریها، پاسدار قالیباف چند بار تلاش کرد صحبت‌های او را قطع کند، اما آخوند سلیمی با بی‌محلی به قالیباف حملات به روحانی را ادامه داد.