728 x 90

حمایت هلند از قطعنامه شورای حقوق‌بشر علیه رژیم

اجلاس  شورای حقوق‌بشر  ملل متحد
اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد

نمایندهٔ هلند در شورای حقوق‌بشر از قطعنامه شورای حقوق‌بشر ملل متحد دوشنبه ۲تیر بنا به گزارش سایت سازمان ملل متحد حمایت کرد و گفت:

سایت سازمان ملل دوشنبه ۲تیر گزارش داد نماینده هلند در شورای حقوق بشر از قطعنامه شورای حقوق‌بشر ملل متحد حمایت کرد و گفت: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان هشدار دهنده استم. سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات، یک نقض جدی حقوق‌بشر بنیادین و یک نقطهٔ سقوط در سال گذشته بود».

وی افزود: «تعداد موارد حکم اعدام هم‌چنان در ایران به‌نحوی آزار دهنده بالا است و کماکان شامل افرادی می‌شود که در زمان جرم انتسابی نوجوان بودند».