728 x 90

حمایتهای کانون‌های شورشی و هواداران از مجاهدین در اشرف ۳ در آلبانی -تیرماه ۹۸

ابراز حمایتهای پرشور کانونهای شورشی و هواداران از اشرف ۳-تیر ۹۸
ابراز حمایتهای پرشور کانونهای شورشی و هواداران از اشرف ۳-تیر ۹۸

فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در داخل خاک میهن در تیرماه اوج دیگری یافت. از سویی حکایت از بی‌تابی برای رسیدن به آزادی و ایرانی بدون شیخ و شاه دارد و از سویی دیگر انزجار از حکومت آخوندی و ولی‌فقیه درمانده آن. طلایه‌داران آن در کانونها و شوراهای شورشی و ارتش آزادی بر فعالیت‌های خود شتابی روزافزون می‌دهند و پیام آوران سرنگونی تمامیت رژیم و طلوع خورشید آزادی در ایران‌زمین هستند.

تهران

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در تهران با انجام حرکات جمعی در نقاط مختلف تهران و با بلند کردن تصاویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی حمایتهای پرشور خود از ایشان و از اشرف ۳را ابراز کرده و شعار دادند «مریم مهر تابان میاریمت به تهران»، «سلام به مجاهدین اشرف ۳، درود بر عزمتان درود بر رزمتان»، «هزار اشرف می‌سازیم» و «ایران مریم مریم ایران» و بر روی پلاکاردی که در دست داشتند نوشته شده بود «ما هزار اشرف را با هزار کانون شورشی برپا خواهیم کرد» و همچنین شعارهایی به زبان انگلیسی دادند و حاضرهای خود را اعلام داشتند: «سلام بر مجاهدین اشرف ۳سلام بر خواهر مریم حاضر حاضر حاضر»

همچنین با آویزان کردن تصاویر بزرگ و رنگی مریم رجوی در اطراف تهران که شعار مریم ایران ایران مریم در زیر آن نوشته شده بود دیوارهای اختناق را شکافتند.

گروه دیگری از کانون ها با اعلام آمادگی خود گفتند: ما برای سرنگونی رژیم آخوندی اعلام آمادگی می‌کنیم حاضر حاضر حاضر

دریک حرکت سمبلیک با اجرای سلام نظامی شعار دادند: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادیبخش پاسخ آخر ماست مرگ بر اصل ولایت‌فقیه زنده باد ارتش آزادی....

کرج

کانون‌های شورشی و هواداران پرشور مجاهدین در مناطق کوهستانی شهر کرج با به حرکت درآوردن پرچم سه رنگ ایران و بلند کردن دستان خود به علامت پیروزی بر ایمان به حتمیت سرنگونی رژیم ولایت و پیروزی مردم ایران بر این اهریمنان تأکید کردند به ایمان به روزی که فریاد آزادی در بلندترین قله‌های وطن طنین‌انداز می‌شود و به ایران حیاتی نو می‌بخشد و این‌که ایران و ایرانی است که همیشه زنده و ماندگار است و این دیکتاتور است که رفتنی است.

شاهرود

در شاهرود نیز هواداران و کانون‌های شورشی در حرکات سمبلیک خود و با شعارهای پر صلابت حمایتهای خود از مجاهدین اشرف ۳و اعلام آمادگی خود را برای سرنگونی ولایت‌فقیه با گفتن حاضر حاضر اعلام داشتند.

مازندران-همدان-قزوین

در مازندران نیز کانون‌های شورشی با بلند کردن تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت که شعار ایران مریم مریم ایران زینت بخش آن بود حمایت خود را از سازمان محبوبشان اعلام کردند.

همچنین در همدان این کانونها با بلند کردن عکس مریم رجوی و نوشته ایران مریم و مریم ایران آمادگی خود را اعلام داشتند.

در قزوین نیز جمع زیادی از هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی در این شهر با حمل تصاویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت گفتند: سلام به خواهر مریم عزیز سلام به اشرف ۳همراه با شما تا سرنگونی، حاضر حاضر حاضر جمعی خود را اعلام کردند.

سمنان-خراسان رضوی-تبریز

در سمنان نیز کانون‌های شورشی و هواداران با بلند کردن تصاویر خانم مریم رجوی، در زیر نوشته بزرگی که شعار مرگ بر خامنه‌ای بود نشان دادند آن چه را مردم ایران نمی‌خواهند همانا ولایت سفیانی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع است و آنچه را که می‌خواهند جایگزین این دیکتاتوری نمایند آلترناتیو دموکراتیک آن شورای ملی مقاومت است.

در خراسان رضوی نیز اعضای کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین با بلند کردن تصاویر خانم مریم رجوی حمایت خود را از سازمان محبوبشان به نمایش گذاشتند.

در تبریز نیز کانونها با بلند کردن نوشته بزرگی که حاوی شعار «دموکراسی آزادی با مریم رجوی» بود و سر دادن شعار: پیام‌ اشرف ۳برای هر ایرانی امید است و آزادی، درود به مجاهدین اشرف۳، حمایت خود از مجاهدین و اشرف ۳را اعلام داشتند.

ایلام - اراک

در ایلام نیز هواداران و کانون‌های شورشی مجاهد خلق با بلند کردن و به حرکت درآوردن بنر بزرگی که روی آن شعار ایران مریم به زبان انگلیسی نوشته شده بود حمایت خود را از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اعلام داشتند.

در اراک نیز کانون‌های شورشی با بلند کردن بنر بزرگی که روی آن شعار پیام‌ اشرف ۳برای هر ایران- امید است و آزادی نقش بسته بود حمایت بیدریغ خود را از مرکز اصلی شورش و قیام ابراز داشتند.

ایذه-خوزستان

هواداران مجاهدین در ایذه نیز با بلند کردن تصویر خانم مریم رجوی و شعار ایران مریم، مریم ایران حمایت خود را از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اعلام داشتند.

روی یکی از این تراکتها نوشته شده بود «با کانون‌های شورشی پیش به سوی ارتش آزادیبخش »

در خوزستان نیز کانون شورشی ۷۳۳در پیوند با سایر کانون‌های شورشی در ایران اعلام کرد: «ما کانون‌های شورشی به فعالیت‌هایمان بسوی تشکیل یگانهای ارتش آزادیبخش در داخل ایران اشغال شده گام بر می‌داریم – ایران مریم مریم ایران»

کردستان

هواداران مجاهدین در این استان نیز به حمایت از سازمان محبوبشان برخاستند و با بلند کردن شعار ایران رجوی و تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی آنرا اعلام داشتند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات