728 x 90

در حمایت از قیام ایران

«خونهای بیش از ۷۵۰جوان شورشگر، صدای ۱۰‌هزار، ۱۲هزار جوان دستگیرشده از شکنجه‌گاههای خامنه‌ای و فریاد یک خلق عاصی از تمام ایران جهان را به ‌ایستادگی در برابر فاشیسم دینی فرامی‌خواند».

این بخشی از پیام خانم مریم رجوی در تظاهرات بزرگ ایرانیان در پاریس است که در حمایت از قیام سراسری ایران برگزار شد.

خانم مریم رجوی خطاب به قیام‌آفرینان گفت: «دلیری و تهاجم زنان و مردان و جوانان و خون‌ها و فداکاریهای شما، شهرهای غمزده را گلگون کرده است».

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی در حالی‌که عکسهای شماری از شهرها و شهیدان قیام سراسری مردم ایران را در دست داشتند، خاطره بیش از ۷۵۰شهید قیام را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان تا تحقق آزادی در ایران‌زمین تأکید کردند.

در این تظاهرات نمایندگان مجلس ملی فرانسه، هیأتی از شهرداران مناطق مختلف و شخصیتهای سیاسی فرانسوی، نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق‌بشر و فعالان حقوق‌بشر و حقوق زنان از سراسر فرانسه سخنرانی و حمایت خود را از خواست مردم ایران برای استقرار دموکراسی ابراز کردند.

خانم میشل دووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه، ضمن اعلام همبستگی با قیام مردم ایران بر ضرورت حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران تأکید کرد.

در پایان این گردهمایی، شرکت‌کنندگان در حالی‌که عکسهای شهیدان قیام و پرچم ایران را با خود حمل می‌کردند در خیابانهای پاریس به راهپیمایی پرداختند و صدای مردم به جان آمده و جوانان شورشگر را به گوش جهانیان رساندند.