728 x 90

حمایت اکثریت اعضای مجمع قانونگذاری کالیفرنیا از قیام مردم ایران و از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

مجمع قانونگذاری کالیفرنیا
مجمع قانونگذاری کالیفرنیا

نامه‌های اکثریت اعضای مجمع قانونگذاری کالیفرنیا:

حمایت از قیام مردم ایران که شجاعانه برای حقوق و آزادیهای اساسی

خود بپا خاسته‌اند و از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

 

امضاکنندگان شامل ۲۸نماینده دموکرات و ۱۴نماینده جمهوریخواه

از مجموع ۸۰نماینده مجمع قانونگذاری کالیفرنیا هستند

 

نمایندگان اعلام کردند:

مردم ایران از آزادیهای اساسی خود محروم شده‌اند

بنابراین آنها هم‌چنانکه در شعارهای اعتراضی مشهود است

دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می‌کنند

 

اکثریت نمایندگان کالیفرنیا تأکید کردند

مردم آمریکا از تمایل مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک

و غیرهسته‌یی مبتنی بر جدایی دین و دولت حمایت می‌کنند

 

مجمع قانون گذاران کالیفرنیا:

ما به‌عنوان اعضای دو حزبی مجمع عمومی، در ایالت کالیفرنیا، برای حمایت از مردم ایران که در سالهای اخیر، به‌ویژه از سپتامبر ۲۰۲۲، شجاعانه برای حقوق و آزادیهای اساسی خود به اعتراض برخاستند، می‌نویسیم.

این اعتراضها ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌یافته علیه دیکتاتوری ایران دارد و توسط زنانی رهبری می‌شود که شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی و مرگ را تحمل کرده‌اند.

مردم ایران از آزادیهای اساسی خود محروم شده‌اند، بنابراین آنها دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را همان‌طور که در شعارهای اعتراضی آنها مشهود است، رد می‌کنند.

رژیم ایران خودسرانه و وحشیانه اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله کردهای ایرانی، بلوچ ها، اعراب، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان و حتی مسلمانان سنی را سرکوب کرده و آنها را از حقوق اساسی انسانی خود محروم کرده و در بسیاری از موارد اعدام کرده است.

مردم آمریکا از تمایل مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک، با جدایی دین ازدولت و غیرهسته‌یی ایران حمایت می‌کنند. این همدردی در حمایت اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان ایالات متحده در کنگره ۱۱۸ در قطعنامه شماره ۱۰۰ بارز شد، آنجا که اشاره می‌کند به «حمایت از طرح ۱۰ ماده‌یی رهبر مخالفان خانم مریم رجوی برای آینده ایران، که خواستار حق جهانی رأی، انتخابات آزاد و اقتصاد بازار است، و از برابری جنسیت، برابری مذهبی و قومی، سیاست خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و ایران غیرهسته‌یی دفاع می‌کند».

من در همبستگی با زنان ایران، در جنگشان برای آزادی ایستاده‌ام.

هم‌چنانکه در کنار مردم ایران برای حقشان برای عدالت و حقوق‌بشر بدون این‌که هیچگونه تهدیدی متوجه آنها بشود ایستاده‌ام.

من از شما می‌خواهم که در همبستگی با مردم ایران بایستید و علیه جنایات این رژیم که جامعه جهانی عمیقاً نگران آنست موضع بگیرید.

 

مخاطبان و رونوشت نامه‌ها:

-پرزیدنت جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده

-سناتور چاک شومر رئیس اکثریت سنا

-سناتور میچ مک کانل رئیس اقلیت سنا

-کوین مک کارتی سخنگوی مجلس نمایندگان

-نماینده جفری حکیم رئیس اقلیت در مجلس نمایندگان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0c12d241-a2ec-4eba-ab01-c3c9c0851b0d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات