728 x 90

حمایتهای جهانی از قیام سراسری مردم ایران - بیانیه سازمان پاکس کریستی استرالیا و کریستینا یوریش نیتز از رومانی

بیانیه سازمان  پاکس کریستی - استرالیا
بیانیه سازمان پاکس کریستی - استرالیا

پاکس کریستی استرالیا طی بیانیه ای با حمایت قیام سراسری مردم ایران اعلام کرد گزارشهایی که از ایران می‌رسند حاکی از شلیک مستقیم سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی به سمت تظاهرات مردم و جوانان شورشگر در شهرهای ایران است.

ما از موج قیامهای سراسری و اعتراضات مردم ایران برای دستیابی به حقوق پایه‌یی دموکراتیک و اقتصادی مردم حمایت می‌کنیم. میلیونها نفر از مردم و کارگران ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

ما از تمامی زندانیان سیاسی از جمله زنان، مردان، جوانان، دانشجویان، کارگران و معلمانی که به‌خاطر تلاش شان برای تغییر زندانی شده‌اند، حمایت می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی که در جریان قیامهای اخیر و اعتراضات تاکنون دستگیر شده‌اند هستیم.

ما از همه سازمانهای حقوق‌بشری و مدافعان حقوق‌بشر در سراسر جهان می‌خواهیم به این بیانیه همبستگی با مردم ایران بپیوندند و از هر طریقی که ممکن است به مردم و جوانان ایران برای رسیدن به خواسته‌های به‌حقشان کمک کنند.

ما از سازمان ملل ‌متحد و مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌خواهیم سرکوب تظاهرات مردم ایران را قویاً محکوم کنند.

ما از سازمان ملل ‌متحد می‌خواهیم تا به فوریت هیاتی برای تحقیق پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیر ‌شدگان قیامها و اعتراضات اخیر به ایران فرستاده شود.

سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت که هر روز در ایران جریان دارد مطلقاً غیرقابل قبول است. شورای امنیت سازمان ملل باید رژیم ایران و مسولان این رژیم را به‌عنوان مسئولان جنایت علیه بشریت معرفی کند. آنها باید در برابر عدالت قرار گیرند. شورای امنیت سازمان ملل باید رسما اعلام کند که رژیم ایران در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت است.

 

حمایت کریستینا یوریش نیتز، رئیس کمیسیون برابری پارلمان رومانی

رژیم فاشیست مذهبی حاکم بر ایران در سرکوب و شکنجه و اعدام ید طولایی دارد. اما در سرکوب اعتراضات اخیر، شناعت و جنایت را از حد گذرانده است.

سازمان ملل ‌متحد باید یک کمیته حقیقت‌یاب را برای بررسی جزییات این فاجعه تعیین کند و هر شخصی در رژیم ایران را که در این جنایت دست داشته به مراجع حقوقی بین‌المللی معرفی نماید.

اتحادیه اروپا باید صریحاً در این مورد موضع بگیرد و باید رژیم ایران در مقابل این درجه از بربریت پاسخگو باشد.

من به‌عنوان عضوی از کمیته نمایندگان رومانی برای ایران آزاد خواستار برخورد قاطع بین‌المللی با حاکمان ایران هستم. من از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت حمایت می‌کنم. و این پیام را با جملاتی از خانم مریم رجوی به پایان می‌برم.

خانم رجوی تأکید کرد، سکوت در برابر جنایاتی که هر روزه علیه بشریت در ایران صورت می‌گیرد، کاملاً غیرقابل قبول است. وی افزود که شورای امنیت باید رژیم ایران و رهبران آن را مسئولان جنایات علیه بشریت اعلام و آنها را در مقابل عدالت قرار دهد.

برای مردم ایران آرزوی برقراری آزادی و دموکراسی دارم.