728 x 90

حقوق بشر در رژیم آخوندی

حقوق بشر در نظام آخوندی
حقوق بشر در نظام آخوندی

حقوق بشر در فرهنگ آخوندهای حاکم بر ایران جایی ندارد، بلکه تنها ابزاری برای بازیهای کثیف سیاسی است. رژیم به کشاورزان معترض اصفهانی گلوله‌ٔ ساچمه‌ای شلیک کرد و بر اساس آمار مردمی چشم نزدیک به ۷۰نفر را کور کردند.

حال ببینیم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق‌بشر رژیم چه می‌گوید؟

«در قانون موضوعی به نام مقابله به مثل وجود دارد و ایران بر اساس همین موضوع اقدام کرده و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا از جمله افراد دخیل در حوزه حقوق‌بشر را در لیست تحریمی قرار داده است».

اما این بازی دیری نپایید، شصت‌و هشتمین قطعنامه‌ٔ محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه دراثنای مذاکرات وین و افشاگریهای مقاومت ایران برای رژیم بسیار گران بود.

غریب‌آبادی که به‌اصطلاح دبیر ستاد حقوق بشر قضاییه‌ٔ جلادان است در واکنش به این ضربات به میدان آمد و گفت: «موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح‌شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸سال مجازات اعدام دریافت نکنند... اگر فردی زیر ۱۸سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد».

اما این مهره‌ٔ جنایتکار نمی‌گوید پس چرا این همه بیانیه علیه رژیم خون‌خوار آخوندی صادر می‌شود؟ چرا در جهان تنها برای ۱۳کشور گزارشگر ویژه‌ٔ حقوق‌بشر گذاشته‌ شده که یکی از آنها ایران تحت حاکمیت آخوندها است؟! چرا این گزارشگر هر سال تمدید می‌شود؟ بله آمار اعدام افراد زیر ۱۸سال هیچ کجای جهان قابل‌مقایسه به حکومت ننگین آخوندهای حاکم بر ایران نیست و اکنون که مورد حسابرسی قرار گرفته و عرصه بر او تنگ آمده، خوی وحشی و خونخوارش را نشان می‌دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c4fdd38-55a3-4e5f-afa4-8071f9ea3a39"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات