728 x 90

حسن روحانی:‌ بالاترین قدرت در کشور قدرت اجرایی است

آخوند حسن روحانی
آخوند حسن روحانی

آخوند حسن روحانی امروز شنبه 1اردیبهشت 97 طی سخنانی در جمع «مدیران ارشد دولت»  خود و دولتش را بالاتر از خامنه‌ای و دستگاههای نظامی آن معرفی کرد و گفت:

قانون اساسی به ما اختیار داده است، بالاترین قدرت در کشور قدرت اجرایی است و بالاترین مسئولیت بر دوش بخش اجرایی است. هیچ  دستگاه نظارتی حق ندارد در مدیریت دخالت کند. دستگاه نظارتی حق ورود در کار اجرایی را ندارد. حالا نظری دارد نظرش را اعلام کند اشکال ندارد اما مدیر باید کار خود را انجام دهد.

دستگاه نظارتی برای ما نوشته مدل هواپیمایی که می‌خرید این مدلی باشد من در پاسخ نوشتم به تو چه ربطی دارد و چهکاره‌ هستی و فکر کرده دستگاه نظارتی می‌تواند نوع اتومبیل و کشتی و هواپیما را برای ما تعیین کند».

آخوند روحانی از اعضای دولتش خواست در مقابل حملات باند رقیب جا نزنند:‌

«نمی‌دانم از چه می‌ترسند، هرکس در پست دولتی است در هر رده مدیریتی باید بداند او طبق قانون اساسی و طبق وظیفه شرعی از توانمندی برخورد است و باید به وظیفه عمل کند و اگر از اخم این و آن هراس دارد برود کنار.

اگر از اخم یک نفر می‌ترسد و عقب نشینی می‌کند حق ندارد این صندلی را نگه دارد و برای او حرام است و باید کنار برود».