728 x 90

حسابرسی از رژیم اسد به‌دلیل بازداشتهای خودسرانه

حسابرسی از رژیم اسد به دلیل بازداشتهای خودسرانه
حسابرسی از رژیم اسد به دلیل بازداشتهای خودسرانه

سفیر جاناتان کوهن کفیل نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل ‌متحد روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ در جلسه توجیهی شورای امنیت در مورد وضعیت انسان‌دوستانه در سوریه گفت: گزارشهای متعدد سازمان ملل استفاده وحشیانه و سیستماتیک از بازداشتهای خودسرانه توسط رژیم اسد علیه صدها هزار شهروند سوری را به تفصیل شرح می‌دهند. آمریکا به حسابرسی از رژیم اسد به‌خاطر کسانی که به‌صورت خودسرانه یا غیرقانونی بازداشت و مفقود شده‌اند، ادامه خواهد داد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات