728 x 90

حریرچی: از هر ده نفری که در آی.سی.یو به‌خاطر کرونا لوله‌گذاری می‌شود ۹نفر فوت می‌کند

حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم
حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم

حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم امروز چهارشنبه ۵شهریور در تلویزیون شبکه سه آخوندی به نرخ وحشتناک مرگ و میر در بیمارستانها اعتراف کرد و گفت:

«از هر ۱۰نفر که وارد بیمارستان می‌شوند و بستری می‌شوند یک نفر از آنها فوت می‌کند ۱۰درصد. از هر دو نفری که وارد آی.سی.یو می‌شوند به‌دلیل کرونا یک نفر از آنها فوت می‌کنند ۵۰درصد. و از هر ده نفری که لوله گذاری می‌شود در آی.سی.یو به‌خاطر کرونا ۹نفر از آنها فوت می‌کند ۹۰% بله».