728 x 90

حرکتهای اعتراضی کشاورزان ورزنه اصفهان و غارت‌شدگان کاسپین مشهد + فیلم و عکس

 کشاورزان ورزنه اصفهان امروز یکشنبه ۲دیماه ۹۷، در دروازه عباس ورزنه - شرق اصفهان تجمع و سپس به راهپیمایی و تظاهرات اقدام کردند.

کشاورزان  شعار می‌دادند: کشاورز باغیرت حمایت حمایت، درود بر کشاورز مرگ بر ستمگر، حقابه رو اگر ندین تن به‌ شهادت می‌دهیم.

کشاورزان با راهپیمایی و  تظاهرات خود در شهر شعار می‌دادند: می‌ایستیم می‌میریم حقمونو می‌گیریم. درود بر کشاورز مرگ بر خیانتکار.

بر روی بنر بزرگی که دست کشاورزان بود نوشته شده بود: "مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است".

راهپیمایی و تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان ۲دیماه ۹۷

راهپیمایی و تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان ۲دیماه ۹۷

راهپیمایی و تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان ۲دیماه ۹۷

راهپیمایی و تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان ۲دیماه ۹۷

 

غارت‌شدگان کاسپین مشهد امروز یکشنبه ۲دیماه۹۷ در مقابل شعبه پامچال با شعار حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون تجمع کردند.

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

 

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مشهد ۲دیماه۹۷

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/64a66eb8-1222-45a0-b9a4-f5b097878499"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات