728 x 90

حرکتهای اعتراضی در شهرهای خوراسگان، بروجرد، مریوان و رشت

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد
تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد

کارکنان شهرداری بروجرد امروز سهشنبه ۲بهمن۹۷ روبه‌روی درب شهرداری مرکزی برای چهارمین روز متوالی به‌دلیل عدم دریافت حقوق معوقه ۹ماهه خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

غارت‌شدگان کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران امروز مقابل شعبه سر پرستی این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

اسلام را پله کردن مردم را ذله کردن
جیب‌هایی ما را که زدن بعدی شمایید هموطن
حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون
دزدهایی بی‌لیاقت شدن مسؤل ملت
کلیدهای روحانی وعده‌های تو خالی
هدیه دولت به ملت فقر زندان فلاکت

تجمع امروز کاسپین رشت مقابل شعبه سر پرستی

تجمع امروز کاسپین رشت مقابل شعبه سر پرستی

 


کشاورزان باغیرت و شریف خوراسگانی در محل چادر تحصن برای رسیدن به حقابه قانونی و شرعی خود تجمع کردند و شعار دادند: تا آب نیاد به رودخونه بر نمی‌گردیم به خونه.

تجمع کشاورزان باغیرت و شریف خوراسگانی

تجمع کشاورزان باغیرت و شریف خوراسگانی

 

بروجرد: تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری

کارکنان شهرداری بروجرد روز سه‌شنبه برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ماه حقوق عقب‌افتاده در مقابل این شهر تجمع کردند.

بروجرد.تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری

بروجرد.تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری

 

کارگران ستمدیده و کارد به استخوان رسیده شهرداری مریوان، با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان شهرداری این شهر در اعتراض به معوقات مزدی ۶ماهه خود اقدام به تجمع و اعتصاب کردند.

تجمع و اعتصاب کارگران ستمدیده و کارد به استخوان رسیده شهرداری مریوان

تجمع و اعتصاب کارگران ستمدیده و کارد به استخوان رسیده شهرداری مریوان