728 x 90

حرف اصلی خامنه‌ای در سالمرگ دجال چه بود؟

خامنه‌ای:

امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است

 

یعنی صدای مردم بگوشش رسیده.

 

شعار مرگ بر خامنه‌ای

خامنه‌ای:

نگذارید کسانی اینجور وانمود کنند که کشور به بن‌بست رسیده

 

یعنی به جای بن‌بست با امیددرمانی با اعتراضها مقابله کنید

 

ش ۱-سخنرانی رئیسی-قبر خمینی

من آینده را بسیار درخشان و روشن می‌بینم

 

خامنه‌ای:

نگذارید مردم رو مایوس کنند

 

مردم ایران نه تنها مأیوس نشدند بلکه راه‌حل را به‌خوبی می‌دانند!

 

یک هموطن در آبادان

به امید روزی که بیت رهبری را مردم به این روز در می‌آورند به امید آن روز

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/83a3d0fc-bb19-4ab7-9df5-bf5c8e11746d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات