728 x 90

حاکمیتی عقب‌مانده در برابر «جامعه مدرن شده» با پاک کردن صورت‌مسأله و وارونه جلوه دادن آن

بازار تهران - عکس از آرشیو
بازار تهران - عکس از آرشیو

روزنامه حکومتی شرق ۴شهریور، با درج مطلبی، با اعتراف به فاصله نوری خواستگاه جامعه مدرن ایران در برابر رژیم عقب مانده آخوندی با عنوان «نظریه مازلو و جامعه ما‌» به این موضوع پرداخته است.
این روزنامه حکومتی نوشت: باید توجه داشت که اداره‌کردن جامعه با کنترل ظاهری آن فرق دارد. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران علوم اجتماعی، نظام اجتماعی ایران یک نظام در حال گذر از یک حالت سنتی به‌حالتی مدرن است. در این مرحله گذر با بحرانهای مختلف مواجه است که باید این بحرانها حل شوند.


شرق در ادامه با بیان این‌که دولت جدید باید با این مسائل به‌صورت «علمی و آگاهانه» ؟! برخورد کند افزود: دولت جدید باید با این مسائل به‌صورت علمی و آگاهانه برخورد کند و درصدد حل آن باشد و نه فقط صورت‌مسأله را پاک کرده و یا آن را وارونه جلوه دهد. با حل‌نشدن، مسأله از بین نمی‌رود و فقط می‌ماند و بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود. در حال حاضر جامعه ما از وفاق اجتماعی کافی برخوردار نیست.
جامعه کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان، بازنشستگان، بی‌کاران، زنان و... از وضعیت موجود رضایت کافی ندارند، جامعه ما انسجام اجتماعی لازم را هم ندارد و شکاف‌های اقتصادی و طبقاتی، شکاف‌های سیاسی (اصولگرا-اصلاح‌طلب)، شکاف‌های نسلی، شکاف‌های فرهنگی-اجتماعی و... باعث شده است که ناهمگونی بزرگی در جامعه ایجاد شود. بدین‌ترتیب ما امروزه با یک جامعه ناهمگون با فقدان وفاق اجتماعی و بزرگ مواجه هستیم...


شرق در ادامه می‌افزاید: امروزه با یک جامعه نسبتاً مدرن‌شده و بزرگ مواجه هستیم که با روش‌های سنتی این جامعه قابل اداره‌کردن نیست. یک استحاله و دگردیسی اساسی جدید لازم است... امروزه با بزرگ‌شدن جامعه، مسائل جامعه نیز بزرگ‌تر شده است. امروزه با شعارها و تاکتیک‌های اولیه انقلاب نمی‌توان به اداره آن پرداخت... .
قابل ذکر است مازلو هرم سلسله‌مراتب نیازهای مَزلو یا به‌طور خلاصه هرم مَزلو، نظریهٔ آبراهام مزلو نظریه‌پرداز کلاسیک مدیریت، در مورد نیازهای اساسی انسان است. این نظریه در میان بینش‌های حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ویژه برخوردار است و نظریه‌ای بنیادین محسوب می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/837f73aa-a38e-4684-b2fb-b63d95138604"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات