728 x 90

جیسون برودسکی: نگرانی رژیم ایران از ناآرامیهای داخلی

جیسون برودسکی تحلیلگر در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها
جیسون برودسکی تحلیلگر در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

جیسون برودسکی تحلیلگر در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، روز ۱۶مهر فیلم وحشی‌گری دژخیمان هار خامنه‌ای در ضرب و شتم جوانان در ملأ عام در تهران برای ارعاب عمومی را در توئیتر خود گذاشت و گفت: ویدئوی آزار دهنده از ایران نشان می‌دهد نیاز رژیم به نمایش این‌چنینی و کتک زدن و چرخاندن در خیابان، فقط نشانگر این است که مقامات تا چه حد از ناآرامی‌های داخلی هراس دارند.