728 x 90

جولیو ترتزی: اذعان تهران به قدرت مقاومت دموکراتیک ایران

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا
جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا

جولیو ترتزی وزیر خارجه سابق ایتالیا طی مقاله‌یی که در سایت ایشوز اینسایت درج شده با عنوان اذعان تهران به قدرت مقاومت دموکراتیک ایران از جمله نوشت:‌ در ۵ اوت، علی ربیعی سخنگوی کابینه آخوند روحانی یک بریفینگ با روزنامه‌نگاران برگزار کرد و به صراحت به درگیری طولانی‌مدت رژیم آخوندی با دشمن داخلی‌اش سازمان مجاهدین خلق ایران اشاره کرد. این نشان‌دهنده دست کشیدن از سیاست معمولی دولت، از سکوت درباره این موضوع به‌منظور کم اهمیت جلوه دادن تهدیدی است که مجاهدین برای نظام آخوندی ایجاد می‌کنند.

مجاهدین که در نیمه قرن بیستم به‌عنوان جنبشی علیه رژیم شاه تأسیس شدند، در انقلاب ایران نقش عمده‌یی داشتند، ولی بلافاصله پس از این‌که خمینی از آنها خواست با او همکاری کنند از دولتی که در حال شکل‌گیری بود فاصله گرفتند.

مجاهدین از آن پس و در حال حاضر یک صدای پیشرو برای حکومت دموکراتیک است و دیدگاه آن در برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی رسمیت یافته است.

مجاهدین خلق ابراز اطمینان کامل کرده است که رژیم کنونی به فروپاشی خود نزدیک می‌شود، و این راه را برای این چشم‌انداز هموار خواهد کرد. شاید این پیام اصلی گردهمایی است که ماه گذشته در اشرف ۳ برگزار شد. در گردهمایی اشرف ۳، یک ائتلاف قوی با حضور شخصیتهایی از دولتهای منطقه‌ای، شخصیت‌ها و نهادها از سراسر جهان شرکت کرده بودند، که مواضع شورای ملی مقاومت ایران را با هدف تبدیل ایران یه یک کشور دموکراتیک تحت رهبری حکومت قانون، احترام به حقوق‌بشر و آزادی دموکراتیک به اشتراک خواهند گذاشت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات