728 x 90

جوجه‌ها را هم قتل‌عام کردند

پس از قتل‌عام محیط‌زیست و انهدام کوه و جنگل و قتل‌عام انسان، شاهد کشتار جوجه‌ها توسط پاسداران هستیم، پاسدارانی که برای حفظ بازار نظام‌شان، حیات را قتل‌عام کردند.

از نظر جهاد کشاورزی خامنه‌ای در شرایطی که میلیونها ایرانی نان شب ندارند، می‌شود ۱۶میلیون جوجه را فقط به‌خاطر حفظ سود و بازار کشتار کرد.  

گزارش تلویزیون رژیم ۳۱فروردین ۹۹:

  • علت این کشتار گسترده چی بودش؟
  • ستاد تنظیم بازار ما را مکلف کرده ۱۳۵تا تولید کنیم مکلف کرده به قیمت فلان بفروشیم الآن ما تولید کردیم ما می‌گوییم آقا بیایید اینها را بخرید دیگر نمی‌خرند ما مجبور هستیم بریزیم بیرون دیگه. 

از نظر مسئول جهاد کشاورزی خامنه‌ای اشکال نه در کشتار که در انعکاس کشتار است.

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات جهاد کشاورزی ۳۱فروردین ۹۹: «اینی که فیلم‌برداری بشود خیلی از تصاویر ممکن است اتفاقاتی که در سطح کشور اتفاق می‌افتد زننده باشد دلیلی ندارد فیلمبرداری بشود در این حجم».

از طرف دیگر سپاه پاسداران که انحصار تولید غذای مرغ را در اختیار دارد دانه به مرغ‌داران نمی‌دهد تا مرغها در گرسنگی زجرکش شوند اما قیمت پایین نیاید.

یک مرغ‌دار: «مسئولین خجالت بکشین حیا کنین دزدهای عوضی! سه چهار روزه من دون نمی‌تونم دون گیربیارم... خجالت بکشید سرمایه مملکت ایرانه بیا نگاه کنید بی‌شرفها حیا کنین بیا نگاه کنید دزدهای عوضی کثافتها بیاین نگاه کنین جوجه من از گشنگی داره میمیره».

خانم مریم رجوی: «اکنون قتل‌عام در رژیم منفور آخوندی به جوجه‌ها هم گسترش یافته است. زنده‌به‌گور کردن جوجه‌های گرسنه نابخشودنی است و از قساوت بی‌حد و حصر آخوندهایی خبر می‌دهد که طبیعت و فرزندان مردم ایران را هم قتل‌عام کرده‌اند و اکنون هم مردم را به قربانگاه کرونا می‌برند».