728 x 90

جهان صنعت‌: اعتراف به بحران اقتصادی و نارضایتی مردم

نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی
نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی

روزنامه حکومتی جهان صنعت در شماره شنبه ۱۵تیر خود نوشت: بسیاری از کارشناسان معتقدند امسال درآمدهای بودجه حاصل از درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش خواهد پیدا کرد، مردم... که می‌بینند دولتمردان به‌دنبال راه‌حل واقعی نیستند، طبیعی است که ایجاد نارضایتی کنند.

جهان صنعت، اقتصاد رژیم را بیمار، غیر‌مولد و متکی به صادرات نفت توصیف می‌کند و با تأکید بر این‌که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت کنونی وجود ندارد اضافه می‌کند: سیاست‌های اشتباه اقتصاد دولتی و دستوری، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد. این شرایط بحران اقتصادی را وارد فاز تازه‌یی کرده که از کنترل دولتمردان هم خارج شده است. در این میان وضعیت اقتصاد ایران به‌جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات