728 x 90

جنگ و دعوای باندهای حکومتی بر سر توقف و بن‌بست مذاکرات

مذاکرات وین
مذاکرات وین

کیهان خامنه‌ای روز ۲۱اسفند آمریکا را به‌خاطر پاسخ رد به درخواستهای رژیم مسئول توقف و بن‌بست کنونی در مذاکرات وین دانست.

کیهان در مورد درخواستهای رژیم، به‌نقل از یک منبع مطلع نوشت: اصلی‌ترین مسأله در مذاکرات وین مربوط به تحریم افراد و شرکتها و نهادهایی است که در انتفاع اقتصادی ایران از هر گونه توافقی نقش مؤثری ایفاء می‌کنند.

این منبع افزود: از ابتدای مذاکرات ایران خواستار حذف این افراد و نهادها و شرکتها از لیست موسوم به قرمز بوده‌ایم و طرف آمریکایی با استفاده از حربه‌های مختلف مرتباً این کار را یا به تعویق انداخته و یا دبه کرده و رفع آنها را به مسائل فرابرجامی گره زده است.

روزنامهٔ حکومتی آرمان ۲۱اسفند باند حاکم را عامل پیش نرفتن توافق برجام دانست و نوشت: به‌نظر می‌رسد که اصول‌گرایان با پافشاری بر سر یک سری اصولی با برجام مخالف هستند و ترجیح می‌دهند که از طریق توسعه امکانات علمی هسته‌یی و نتایج دیگر آن راه خود را در تقویت شرایط دفاعی و دفاع فعال نگه دارند تا این‌که بخواهند به توافق دیگری برسند.

این روزنامهٔ باند مغلوب با افسوس می‌افزاید: «زمان برای توافق می‌توانست بسیار مثبت باشد برای این‌که دنیا به نفت و گاز ایران و بهره‌برداری آن با شتاب بیشتری نیاز دارد و اهمیت می‌دهد گرچه غیرقابل جایگزین نیست».

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت اذعان کرد: «ایجاد وقفه در مذاکرات ناشی از «انتظارات بیش از حد نظام است که نتوانسته هنوز محافل داخلی را راضی کند تا همه تحریم‌ها برداشته نشود.

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت به‌نقل از یکی از تحلیلگران حکومتی به نام مجلسی نوشت: یکی از چالشهای جدی در این مذاکرات که شاید در نتیجه فعلی نقش داشته باشد اصرار به حذف نام سپاه از فهرست سازمانهای تروریستی است در حالی که حذف سپاه از لیست تروریستی مستلزم این است که سپاه تهدید نابودسازی اسراییل را کنار بگذار و این غیرممکن است و ایران در این خصوص تغییر سیاست نمی‌دهد».

وی هشدار داد: اما این اصلاً به صلاح نظام نیست. فشار اقتصادی و معیشتی موجود طاقت مردم را طاق کرده و این اصلاً خبر خوبی نیست.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f342923-7854-4658-ab1f-8d63b822384c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات