728 x 90

جنگ‌افروزی و هزینه کردن دارایی‌های مردم ایران از زبان پاسدار رحیم صفوی

پاسدار رحیم‌صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای
پاسدار رحیم‌صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای

پاسدار رحیم‌صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای در اعتراف به هزینه کردن داراییهای مردم محروم ایران برای جنگ‌افروزی و تروریسم گفت: ما می‌خواهیم تجربه (جنگ هشت ساله) را نه تنها به (کشورهای) اسلامی بلکه به دیگر (کشورهایی) هم‌چون ونزوئلا انتقال دهیم.

وی روز یکشنبه ۶مهر اذعان کرد که به دستور خامنه‌ای ۶۰هزار تن از سرکردگان نظامی رژیم وارد پروژه‌یی به نام خاطره‌گویی با هدف آموزش جنگ‌افروزی به وابستگانش در کشورهای منطقه شده‌اند که با دجالبازیهای آخوندی «انتقال تجربه به جبهه مقاومت» نامیده می‌شود.