728 x 90

جمع‌آوری امضا در مجلس رژیم برای استیضاح وزیر نفت دولت آخوند روحانی

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

یک نماینده مجلس از جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه وزیر نفت در مجلس خبراد. ابراهیم رضایی گفت: «جمع‌آوری امضا ادامه دارد. امروز مشکلاتی در صنعت نفت و نارضایتهایی به واسطه مدیریت زنگنه ایجاد شده است». ( خبرگزاری انتخاب (رژیم) یکشنبه ۱۹ مرداد)