728 x 90

جمعه‌بازار مشهد؛ هراس رژیم از انزوای منطقه‌یی و جهانی همراه با عربده‌کشیهای ترس آلود علیه مجاهدین

علم الهدی
علم الهدی

جمعه‌بازار ارتجاع در مشهد شاهد هراس رژیم از انزوای منطقه‌یی و جهانی و جنگ گرگها بر سر مذاکره با آمریکا همراه با عربده‌کشیهای ترس آلود علیه مجاهدین، بود.

جمعه بازار مشهد ۱۵اسفند ۹۹ - تلویزیون آستان رضوی (رژیم):

مجری جمعه بازار مشهد: «آنان که دل به استکبار جهانی بسته‌اند با رفتن رئیس‌جمهور در آمریکا دل به یکی بعدی بستند. کدخدای خودشان را آمریکا می‌دانند. امروز سر در لاک خود فرو برده‌اند. آنجایی که رئیس‌جمهور جدید آمریکا حرف از فشار بر مردم ایران می‌زند و دم از مذاکره و پا را جلوتر از حد خود خارج کرده است و آنجایی که ندا می‌دهد که برای ایران گزینه نظامی هم محتمل است برای فشار بر ایران اسلامی کور خوانده‌اند.

جانم همه همه همه حرم هر جا صدای من را می‌شنوند مرگ بر فرانسه (شعار مرگ بر فرانسه) همه‌شان خائن هستند.

مرگ بر آل سعود خائن (شعار) داخلی هایمان هم بدانند اینهایی که در هر لباسی دارند کدخدا را برای خودشان ملاک قرار می‌دهند مرگ بر منافق (شعار مرگ بر منافق)

هر چه آقای ما فریاد می‌زند انگار بعضی‌ها گوششان بدهکار نیست هر چی ندا در می‌دهد گوشی بدهکار نیست بابا آمریکا قابل اعتماد نیست.

رسانه‌های ارتباط جمعی فریادمان را به اونطرف آبها هم برسانند مرگ بر ضد ولایت فقیه...».