728 x 90

جلسه بی‌نتیجه کمیسیون مشترک تشخیص مصلحت نظام، باتلاق برجام و بن‌بست اف.ای.تی.اف

 کمیسیون مشترک تشخیص مصلحت نظام
کمیسیون مشترک تشخیص مصلحت نظام

رژیم آخوندی، که پس از قیام سراسری با خطر بالا‌گرفتن امواج بعدی قیام مواجه است و با دست و پازدن در باتلاق برجام هر چه بیشتر در مرداب فرو می‌رود؛ با ضرب‌الاجل اف.ای.تی.اف در نیمه بهمن نیز مواجه است و خطر خفگی کامل بانکی و مالی را در پیش روی خود می‌بیند.

در چنین شرایطی، جلسه عصر چهارشنبه ۱۱دی مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی برای بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی) بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شد.

در همین روز، آخوند صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نظام آخوندی، گفت: پالرمو و CFT به‌شدت برای امنیت نظام خطرناک هستند، به‌ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است و بدتر از برجام است.

همزمان، پاسدار محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: نمونه (یک کار بدون تدبیر) برجام است که به‌دلیل ندیدن برخی زوایای مهم و راهبردی، امروز کار به این بزرگی در باتلاق گیر کرده و نه راه پس وجود دارد، نه راه پیش. این‌که عده‌یی بخواهند بررسی FATF در مجمع را سیاسی جلوه دهند و برخی هم در خارج مرز ببینند اختلافی در کشور ایجاد شده و پا را روی پدال گاز بگذارند... درست نیست‌.

 

آخوند نبویان، از مهره‌های باند غالب ارتجاع در مصاحبه با تلویزیون رژیم درباره پیامدهای تن‌دادن به کنوانسیونهای مربوط به اف.ای.تی.اف گفت:

«اونها با برجام هسته‌یی را از دست ما گرفتند با اف.ای.تی.اف قرار است امنیت و منطقه را بگیرند یک چیز دیگر می‌ماند .... موشکی، این جمله من نیست. صریحاً اتحادیه اروپا، الآن اگر دقت کنید و ترامپ با هم می‌گویند اقدامات بی‌ثبات کننده منطقه و موشکی، برای خاطر جمعی، اینها در قطعنامه ۲۲۳۱دوباره اسم حاج قاسم آمده، الآن من میرم  توی قطعنامه ۲۲۳۱ببینیم که الزام بین‌المللی هم داریم یا نداریم؟ اینجا قطعنامه ۲۲۳۱ این قطعنامه ۲۲۳۱ این را من ننوشته ام ها ببینید اسم حاج قاسم در آن آماده یا نه؟ سلیمانی قاسم، پس هم الزام بین‌المللی دارید هم خود اس دی ان،حالا از ما چه خواستند ببینید:

 - آمده است بایستی اموال مثل حاج قاسم را شما باید مصادره کنید. توصیه شماره چهار اف.ای.تی.اف کشورها باید اقداماتی مانند آنچه در کنوانسیونهای وین پالرمو و تأمین مالی تروریسم مقرر شده است. از جمله اقداماتی در زمینه قانون گذاری انجام دهند. این دو خیلی بد است من خودم می‌خوانم ناراحت هستم از ما خواستند شما در مجلس تان مصوب کنید که حاج قاسم و مدافعان حرم مجرم هستند. بردند مصوب کردند الآن اینها که دنبالش هستند خیلی دردناک است. آخرین بند این است اگر گفتیم حاج قاسم را باید به ما تحویل بدهید بند استرداد مجرم خوب این استرداد مجرم تمام».