728 x 90

جلسه شورای امنیت و تأکید بر راه‌حل دو کشوری در فلسطین

ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین
ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین

ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین در جلسه شورای امنیت که در باره وضعیت غزه تشکیل شده بود گفت: بیش از ۱۵ هزار فلسطینی توسط اسراییل کشته شده‌اند. بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها زن و کودک هستند. آنها توسط اسراییل کشته شده‌اند. هیچ‌کس در غزه در امان نیست.

اسراییل باید متقاعد شود که هیچ نیرویی بر روی زمین نمی‌تواند فلسطینیان را از فلسطین ریشه‌کن کند. نه این‌که فلسطین را از قلب فلسطینیها خارج کند، هر کجا که هستند. مردم فلسطین این‌جا هستند تا بمانند.

آیا وقت آن نرسیده است که راهی برای زندگی در کنار هم پیدا کنیم؟ تحقق حقوق مسلم مردم فلسطین و دو کشوری که در کنار هم در صلح و امنیت در مرزهای ۱۹۶۷ زندگی می‌کنند.

در جلسه شورای امنیت نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان‌ملل متحد: ما هم‌چنان نگران احتمال سرریزی بیشتر این درگیری هستیم. به‌ویژه، آمریکا نمی‌خواهد شاهد درگیری در لبنان باشد، جایی که تشدید تنش پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه و برای رفاه مردم لبنان خواهد داشت.

لرد احمد در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد طی بیانیه‌یی اعلام کرد: موضع انگلستان در مورد شهرک‌سازیهای اسراییل نیز روشن بوده و از قبل وجود داشته است. آنها بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی و مغایر باهدف صلح هستند.

انگلستان از آغاز رویدادهای حمله حماس به اسرائیل، تصریح کرده است اسراییل حق دارد از خود در برابر تروریسم دفاع کند. اما در انجام این کار، اسراییل باید بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9e6d8197-358c-4f1a-94c2-368aa5bc4d06"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات