728 x 90

جلسه استماع کمیته قوای مسلح سنای آمریکا -رژیم ایران کشور حامی تروریسم

ژنرال وانهرک
ژنرال وانهرک

جلسه استماع کمیته قوای مسلح سنای آمریکا رو گذشته سه‌شنبه ۷مردادماه تشکیل شد و در این جلسه به برنامه اتمی رژیم ایران و تروریسم آن اشاره شد.

ژنرال نیروی هوایی گلن وانهرک گفت: اگر من تأیید شوم انتظار یک فضای بسیار پویا را دارم. من طی ۳۲سال خدمت هرگز چالشهای استراتژیک امنیت ملی که امروز با آن مواجه هستیم، را ندیده بودم. طی سه دهه گذشته، رقبا و دشمنان ما شیوه بازدارندگی ما، شیوه رقابت ما و شیوه جنگ ما را زیر نظر گرفته‌اند. آنها این فرصت را غنیمت شمردند تا زیر نظر گرفتن ما خودشان را با این فضا تطبیق بدهند...

کره شمالی با قابلیت سلاح هسته‌یی و پتانسیل حمله به کشور ما. و ایران به‌رغم این‌که الآن قابلیت هسته‌یی ندارد به مسیر خود برای توسعه قابلیت فضایی ادامه می‌دهد که می‌تواند تبدیل به قابلیت موشک بالستیک قاره‌پیما شود. و طبعاً آنها کشور حامی تروریسم هستند و نیروهای نیابتی آنها به حمله به کشورهای غربی ادامه می‌دهند. این موارد را در کنار سازمانهای افراطی خشن و هم‌چنین سازمانهای تبهکار فراملیتی بگذارید، من اگر تأیید شوم انتظار چالشهای زیادی دارم.