728 x 90

جریمه ۱.۵میلیون یورویی شرکت داف به‌خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران

شرکت کامیون سازی داف
شرکت کامیون سازی داف

روزنامه فولکس کرانت هلند روز ۱۹مرداد۹۸ نوشت: شرکت داف به خاطر نقض تحریمهای آمریکا ۱.۵ میلیون یورو جریمه شد. شرکت کامیونسازی داف با تحویل ۶۳کامیون به ایران تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را نقض کرده است. پاکار که شرکت مادر داف است باید در آمریکا ۱.۷میلیون دلار پرداخت کرده تا از عواقب تحریم‌ها جلوگیری کند.

سازمان شرکتها مانند VNO-NCW گفته است معامله با رژیم ایران در این نقطه به صفر رسیده است و شانس خیلی کمی وجود دارد که شرکتهای هلندی با تحریم‌های آمریکا مواجه شوند.

 

این روزنامه نوشت: در سال ۲۰۰۶ بانک (ABN Amro)  چهل میلیون دلار جریمه شد. در سال ۲۰۰۷ شرکت Aviation Services International در شهر هیرهوخ وارد Heerhugowaard یک میلیون دلار به‌خاطر فروش قطعات هواپیما و فیلمهای خاص به ایران جریمه شد. در ادامه این شرکت تا ۷سال از معامله در آمریکا منع شد. بانک ING در سال ۲۰۱۲ بزرگترین جریمه را دریافت کرد. ۶۱۹میلیون دلار به‌خاطر معامله با کوبا و ایران. در سال ۲۰۱۶شرکت Fokker Services به‌خاطر در دست داشتن قطعات ایرانی و در نظر نگرفتن قطعات آمریکا ۲۱میلیون دلار جریمه شد.