728 x 90

جدال بر سر بودجه رادیو و تلویزیون رژیم

ساختمان صدا و سیمای رژیم
ساختمان صدا و سیمای رژیم

کسری هنگفت بودجه، جدال در رأس رژیم را به اختصاص بودجه سرسام‌آور به رادیو تلویزیون تحت کنترل خامنه‌ای کشاند.

روزنامه حکومتی ایران ارگان دولت آخوند روحانی در شماره امروز خود به تاریخ ۸آبان در این باره نوشت: بودجه صدا و سیما «غیرشفاف» است و «یک نهاد اقتصادی» است که «زیان‌دهی بسیار سنگینی هم دارد». «بودجه سالانه صدا و سیما به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان می‌رسد». «بسیاری از برنامه‌های سازمان صدا و سیما که مبالغ سنگینی برای تولید آن هزینه می‌شود به اندازه یک صفحه اینستاگرامی مخاطب ندارد».