728 x 90

جاوید رحمان: رژیم ایران از نیروی قهریه بیش از حد علیه معترضان استفاده کرده است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نقض حقوق‌بشر ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نقض حقوق‌بشر ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران جمعه اول مهر در گفتگو با یورونیوز در مورد سرکوب خونین اعتراضات سراسری مردم توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران اظهار داشت: «مقامات رژیم ایران از نیروی قهریه بیش از حد علیه معترضان استفاده کرده‌اند».
جاوید رحمان با اشاره به قانون اعمال حجاب اجباری از سوی رژیم ایران گفت: «این قانون حقوق اساسی بشر و کرامت ذاتی زنان را نقض می‌کند».

وی تأکید کرد که اعمال قانون حجاب اجباری توسط رژیم ایران از خیلی سال پیش اجرایی می‌شود و زنان در ایران به‌خاطر این قانون متحمل رنج شده‌اند.
جاوید رحمان تصریح کرد که وضعیت گشتهای ارشاد در ایران بدتر شده است و آنها با خشونت قانون حجاب اجباری را اجرایی می‌کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4c58cabb-f7f9-470e-b4c6-c33e5c447139"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات