728 x 90

جاودانگی و درگذشت قهرمان مجاهد خلق عبدالرحیم احراری

مجاهد پاکباز رحیم احراری
مجاهد پاکباز رحیم احراری

مجاهد قهرمان عبدالرحیم احراری

جاودانه شد

قهرمان مجاهد خلق عبدالرحیم احراری پس از ۴۶سال مبارزه در صفوف مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی روز ۱۴اردیبهشت بر اثر ایست قلبی و عارضه تنفسی درگذشت و به‌یاران شهید و صدیقش پیوست.

مجاهد پاکباز رحیم احراری فرزند دلاور مردم لارستان فارس متولد ۱۳۳۸ در جریان انقلاب ضدسلطنتی در اوایل سال۱۳۵۷ دستگیر و مدتی در زندان لار به سربرد. اما پس از آزادی فعالیت‌هایش علیه رژیم شاه را بیشتر کرد و در همین زمان با مجاهدین آشنا شد. خودش در این مورد نوشته است:

«در فروردین ۵۷ از طرف پاسگاه منطقه مورد حمله قرار گرفتیم و با ۸نفر دیگر از دوستان به زندان افتادیم، پس از آزادی از زندان در انستیتو و در شهر شیراز فعالیت را ادامه داده و با تشکیل جلسات و شرکت در تظاهرات تا قبل از تعطیلی انستیتو کار می‌کردم. در زمان قیام در روستایمان فعالیت داشتم و در همین زمان بود که به‌پخش و توزیع زندگینامهٔ شهدای سازمان مجاهدین خلق مبادرت می‌ورزیدم. پس از قیام و بازگشت به شیراز با جنبش ملی مجاهدین و پس از آن با انجمن دانشجویان مسلمان انستیتو همکاری داشتم. پس از دورهٔ انستیتو و قبول شدن در رشتهٔ ریاضی دانشکدهٔ جهرم به آنجا رفته و فعالیتم با انجمن دانشجویان مسلمان را ادامه دادم تا این‌که حمله به دانشگاهها شروع شد و با مقاومت در مقابل پاسدارها چند نفری من‌جمله خود من زخمی شدیم که به‌بیمارستان جهت بخیة زخمهایمان برده شدیم. بعد از تعطیلی دانشگاه به شیراز رفته و در مقابل حمله و هجوم چماقداران به ستاد سازمان شرکت می‌کردم».

 

بدین‌ترتیب رحیم قهرمان از سال۱۳۵۸ در ارتباط با تشکیلات مجاهدین در لارستان قرار گرفت و در سالهای بعد از طریق دبی از ایران خارج و سپس به اروپا رفت و از سال۱۳۶۳ به یک کادر حرفه‌یی تمام وقت در تشکیلات مجاهدین ارتقا یافت.

 

او در سال۱۳۶۴ با درکی عمیق از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در نامه‌یی از جمله نوشت:

«خواهر مریم، تو چه توفانی برپا کردی؟ چه آتشی بر هستی تمامی ما زدی؟ و براستی که به تمامی مادران و خواهران ما که عمری در زیر پای چکمه پوشان شاهی و نعلین پوشان آخوندی خرد و له می‌شدند و هر زمانی حاکمان جور و ستم مطابق امیال و آراء خویش برنامه‌یی برای آنان می‌ریختند نوید دادی امید دادی و با این حرکت عظیم خویش آنان را دوباره زنده کردی ـ آزاد نمودی و می‌دانم که برای به ثمر نشاندن این حرکت پیامبر گونه چه زجرها و شکنجه‌ها که تحمل نکردی؟ و چه ناسزاها و نارواها که نشنیدی؟ و با تحمل همه این مصائب و رنج و شکنج ها به‌خاطر خدا و خلق و برای رهایی زن دست به چنین فدا و از خود گذشتگی زدی و در حقیقت این از عهده تو بر می‌آمد و بس...

در اینجاست که باید از خداوند بزرگ بخواهم که رهبران ما را در کنف حمایت خود نگه دار... ... بارخدایا مرا هدایت نما تا بتوانم فردی لایق و خدمتگزاری حقیقی برای یگانه رهبران عقیدتی سازمان باشم و از شما رهبران می‌خواهم که مرا دعاکنید تا از این آزمایش و دیگر آزمایشات سربلند و موفق بیرون آیم».

رحیم در سال۱۳۶۵ برای جنگ علیه رژیم ضدبشری خمینی به اشرف شتافت لباس رزم و شرف پوشید و در عملیات ارتش آزادیبخش در خط مقدم پیشتاز بود و در اغلب عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران شرکت داشت. در عملیات آفتاب (فروردین ۱۳۶۷) از ناحیه شش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در عملیات منطقه مرزی سردشت از ناحیه دست و در عملیات فروغ جاویدان در سال۱۳۶۷ از دو پا مورد اصابت ترکشها قرار گرفت.

عبور از انقلاب ایدئولوژیک فرازی درخشان از زندگی انقلابی و تشکیلاتی رحیم قهرمان بود. او انقلاب مریم رهایی را تولدی نوین برای خودش می‌دانست و همیشه با یارانش از انقلاب و جایگاه آن به‌عنوان سرچشمهٔ همهٔ تواناییهای مجاهدین یاد می‌کرد.

ما هر چه داریم از برادر مسعود و خواهر مریم داریم. . …

 

او در ۵مرداد ۱۳۶۹ در نامه‌یی برای «خواهر مریم» نوشته است:

«احساس می‌کردم که بالاترین افتخار نصیب من شده است و هر چند بعد از گذران مرحله انقلاب ایدئولوژیک لیاقت و شرف اینرا پیدا کرده بودم که به عضویت خانواده کبیر مجاهدین خلق ایران در آیم و حیات ایدئولوژیکی خود را با تولدی دوباره بازیابم. اکنون احساس می‌کردم که این لیاقت و شرف و افتخار بودن در جمع و خانواده مجاهدین واقعیت پیدا کرده است... . از خدای خود می‌خواهم که به من این عنایت را بدهد که برای همیشه و تمام عمر سربازی شایسته برای رهبران پاک و ذیصلاح خود باشم و جز در مسیر آنها گام برندارم».

 

او در ۸آبان ۱۳۹۱ نیز نوشته است:

«اکنون که این افتخار نصیب من شده تا در این سرفصل با رهبران عقیدتی‌ام پیمان مجدد ببندم به خودم می‌بالم و با پیروی از شورای رهبری، آگاهانه و مختارانه تصمیم می‌گیرم و انتخاب می‌کنم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و از خدا می‌خواهم که این شایستگی را بدهد که با پیروی از انقلاب خواهر مریم در مسیر سرنگونی رژیم سفاک آخوندها اثبات‌کننده و یک جنگنده این مرحله از مبارزه باشم و به این متعهد می‌باشم».

به شما و برادر مسعود تبریک میگم و من اومدم اینجا که تعهدم را بدهم به‌خاطر این‌که الآن یک وضعیت متناقضی داریم از یک‌طرف مردم دچار مصیبت کرونا هستند و... ...

 

مجاهد صدیق رحیم احراری در فرصتی دیگر در ۴خرداد۱۳۹۸ باز هم در مورد انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین نوشته است:

«هر واحد جمع مجاهد انقلاب کرده کیفیت خلق ارزشهای جدیدی در عرصه ایدئولوژی و تشکیلات دارد و خوشا به‌حالا ما مجاهدین که در پرتو انقلاب خواهر مریم شاهد شکوفایی بذر کاشته شده توسط حنیف کبیر و به رهبری برادر مسعود، بوده و هستیم زیرا با رقم خوردن قدر جمع مجاهدین در انقلاب ایدئولوژیک نه تنها در نگرش و دستگاه فکری نسل فعلی مجاهدین بلکه در نسل‌های آینده مجاهدین تاثیر‌گذار خواهد بود و همان‌طور که برادر وعده داده‌اند، آینده گواهی خواهد داد»

مجاهد شهید امان‌الله هوشمند از یاران همرزم و پسر عمه رحیم احراری از سربداران قهرمان قتل‌عام۱۳۶۷ در زندان عادل‌آباد شیراز است.

 

پیام تسلیت خانم مریم رجوی

مجاهد پاکباز رحیم احرار نمونه‌یی از صدق و فدای مجاهدین

پرواز جاودانگی مجاهد صدیق رحیم احرار را به همرزمان و بستگانش و به مردم سرفراز لارستان تسلیت می‌گویم.

۴۶سال مبارزه علیه رژیمهای ستمگر شاه و شیخ و جنگاوریش در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی، از او مجاهدی رها و و راهگشا در پهنه‌های مختلف نبرد با استبداد خون‌آشام دینی و رهایی میهن اسیر از چنگال جلادان حاکم ساخته بود.

رحیم قهرمان نمونه‌یی مثال زدنی از پاکبازی و صدق و فدا بود که با فروتنی و تواضع انقلابی از هیچ کار و خدمتی برای همرزمانش فروگذار نمی‌کرد.

به‌راستی این قهرمان پاکباز از افتخارات لارستان و مجاهدین خلق ایران محسوب می‌شود و مجاهدت خالصانه و جنگاوری او در رزم جوانان شورشگر لارستان شکوفاست.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c5a603f1-cfbb-4207-bb51-75b34cd26081"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات