728 x 90

جان بولتون: آمریکا آماده اعمال تحریمها علیه کمپانیهای اروپایی است

جان بولتون
جان بولتون

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داد درصورتی‌که کشورهایی اروپایی به‌درخواست دونالد ترامپ برای توقف معاملات خود با رژیم ایران توجه نکنند در اینصورت آمریکا آماده اعمال تحریمها علیه کمپانیهای اروپایی است.

وی که با تلویزیون ای.بی.سی مصاحبه می‌کرد گفت: «کشورهای اروپایی با تحریمهای مؤثر آمریکا مواجه خواهند بود».

وال استریت ژورنال درباره این موضعگیری جان بولتون نوشت: اظهارات وی آخرین مواضع شدید در کمپین دولت دونالد ترامپ برای وارد آوردن فشار علیه رژیم ایران و متحدان اروپایی برای پذیرفتن یک توافق جدیدی است که محدودیتهای شدیدتری را علیه فعالیتهای اتمی رژیم ایران اعمال کرده، برنامه موشکی تهران را محدود ساخته و حمایت رژیم ایران از گروه‌های شبه‌نظامی را عقب براند... جان بولتون افزود:‌ متحدان اروپایی ممکن است هنگامی که تصمیم دونالد ترامپ را فهم و مواجه با تهدید تحریمها گردند با رویکرد جدید ایالات متحده موافقت کنند...