728 x 90

جان باختن یک کولبر کرد بر اثر شلیک مستقیم پاسداران

کشته شدن کامران مولانیا کولبر زحمتکش
کشته شدن کامران مولانیا کولبر زحمتکش

بنا‌ به گزارشات رسیده یک کولبر زحمتکش کرد؛ روز سه‌شنبه ۲۳اردیبهشت بر اثر شلیک مستقیم پاسداران جان باخت.

وی که کامران مولانیا ۳۲ساله و از اهالی روستای «گه وه لان»نام داشت همراه با جمعی از کولبران در منطقه مرزی سردشت بدون اخطار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفت و جان باخت. وی متأهل و دارای یک فرزند بود.

انتقال پیکر بی‌جان کامران مولانیا، کولبری که توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد: