728 x 90

افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر سواری

افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر سواری
افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر سواری

به گزارش خبرگزاری حکومتی جوان، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لاستیک روز چهارشنبه ۲۸آبان گفت: از امروز ۵۰ درصد به قیمت لاستیک اضافه خواهد شد چرا که مواد اولیه بسیار گران شده است. این افزایش در حالی که رخ داده که قیمت مواد اولیه از اول سال تاکنون ۱۰۰ درصد گران شده است.