728 x 90

تکذیب وقیحانه فرماندار رژیم در تهران در مورد پشت‌بام خوابی

پشت بام خوابی در ایران
پشت بام خوابی در ایران

خبرگزاری حکومتی ایسنا در گزارشی به تاریخ دوشنبه ۹تیر به‌نقل از عیسی فرهادی فرماندار رژیم در تهران نوشت: «تاکنون در تهران گزارشی درباره اجاره‌نشینی در پشت‌بام‌های تهران وجود نداشته است».
این کارگزار رژیم با وقاحت اقدام به تکذیب این پدیده که حاصل دهها سال چپاول و غارت ثروتهای این میهن توسط حاکمیت پلید آخوندی است کرد و گفت: «هیچ اثر مشهودی هم در پشت‌بامها مشاهده نمی‌شود که دال بر اجاره‌نشینی افراد برای شب در بام خانه‌ها باشد. در یکی از روزنامه‌ها گزارشی همراه با عکسی از برپایی چادر در پشت‌بامها به‌نقل از فردی به چاپ رسید که این عکس هم دال بر اجاره نشینی افراد در پشت‌بامها نیست چرا که ممکن است در تابستان افراد خانه بخواهند شب در پشت‌بام بخوابند و چادر هم برپا کنند.»

این اظهارات وقیحانه در حالی بیان می‌شود که پس از افشای این موضوع در کانالهای فضای مجازی؛ اکثریت خبرگزاریها و رسانه‌های حکومتی نیز بدان اعتراف کرده و روزنامه حکومتی شرق به تاریخ ۴تیر به‌نقل از علی نوذرپور؛ شهردار رژیم در منطقه ۲۲تهران خبر از «اجاره هر شب زیر آسمان خوابیدن از ۲۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان» را داد.