728 x 90

تورم چند رقمی در ایران؛ زندگی به سبک دویدن روی تردمیل

۸۸
۸۸

قاسمی، اقتصاددان حکومتی با اشاره به‌وضعیت وخیم معیشت مردم در ایران آخوندزده اعتراف کرد: «زندگی در ایران مانند راه رفتن روی تردمیل است!».

این اقتصاددان حکومتی ۸خرداد اضطراب مردم به‌خاطر بی‌ثباتی و فروپاشی اقتصادی و آب شدن پیاپی اندک سرمایه‌هایشان توسط مافیای غارت را هم تشریح کرد. قاسمی گفت: «ما الآن با چیزی روبه‌رو هستیم که من به آن «ترس از دست دادن» می‌گویم. «ترس از دست دادن» به‌عنوان یک رفتار عمومی در جامعه ایران تبدیل شده است. این نتیجه زندگی تورمی است که دائما شما نگران هستید که نکند عقب بیفتید. از منظر موقعیت اجتماعی، نکند جا بمانید و ارزش دارایی‌هایتان کمتر شود».

این اقتصاددان حکومتی که خبرآنلاین رژیم صحبت‌هایش را بازتاب داد به‌افزایش پیاپی فاصله تورم با درآمد ناچیز مردم هم اعتراف کرد و گفت: «زندگی در یک جامعه تورمی مثل راه رفتن روی تردمیل می‌ماند. واقعاً همین هم هست. هر چه دور تردمیل بیشتر می‌شود، شما بیشتر باید بدوید، بیشتر حرص بزنید و بیشتر بترسید. چون اگر بایستید، تردمیل شما را به بیرون پرت می‌کند».

قاسمی دربارهٔ چشم‌انداز پیش رو هم گفت: «ما از هر زمان دیگری در اقتصاد ایران به ابر تورم نزدیک هستیم، ولی به نظر من هنوز نشانه‌های آن وجود ندارد، ولی بسیار زیاد به تورم سه‌رقمی نزدیک هستیم».

به‌تازگی معاون سازمان برنامه و بودجه رژیم هم اذعان کرد «کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴هزار میلیارد تومان بود».

اکنون وضعیت حاد اقتصاد و معیشت مردم در ایران که ناشی از غارتهای پیاپی اژدهای هفت‌سر فساد خامنه‌ای است، آن‌قدر جدی شده که کارشناسان و رسانه‌های حکومتی از ترس انفجار خشم مردم و سرازیر شدن ارتش گرسنگان به‌خیابان‌ها، پیاپی نسبت به‌این وضعیت هشدار می‌دهند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b695d887-4687-4aed-8d40-084b26aa2c6f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات