728 x 90

تورم و گرانی سرسام‌آور و کارگران بدون افطاری

تورم و گرانی سرسام‌آور و کارگران بدون افطاری
تورم و گرانی سرسام‌آور و کارگران بدون افطاری

سال گذشته کارگران با دستمزدشان می‌توانستند فقط یک افطاری ساده تهیه کنند.

امسال که ظاهراً حداقل دستمزدشان هم بیشتر شده اما توانایی تهیه همان افطاری ساده سال گذشته را هم ندارند.

 

آیا امسال دستمزد بگیران به‌ویژه کارگران می‌توانند افطار کنند؟

نگاهی به قیمتها آن هم به‌نقل از رسانه‌های حکومتی، می‌گوید نه!

سایت حکومتی «اقتصاد بازار» روز ۲۴فروردین ۱۴۰۰ نوشته بود:

«یک افطاری ثابت و ساده برای یک خانواده ۴نفره معمولی در یک ماهه رمضان سال گذشته، دو میلیون و ۴۹۰هزار تومان هزینه برمی‌داشت».

آنهم در شرایطی که دستمزد پایه، دو میلیون و ۷۴۴هزار تومان بود.

سایت اقتصاد آنلاین رژیم روز ۱۵فروردین۱۴۰۱ نوشت: «یک سفره ساده افطار در ماه رمضان امسال، برای روزه‌داران (بدون احتساب قند و شکر و چای!) به‌طور متوسط ۱۸۵هزار و ۳۰۰تومان تمام می‌شود یعنی هزینه ماهانه این سفره، ۵میلیون و ۵۵۹هزار تومان می‌شود!»

اما چنان‌چه قند و شکر و چای را هم به این سفره اضافه کنیم، هزینه یک افطاری بسیار ساده ۴نفره، نزدیک به ۲۰۰هزار تومان می‌شود و هزینه ماهانه همین افطاری ساده ۴نفره، در ماه می‌شود ۶میلیون تومان!

یعنی در هر دو حالت، امسال فقط هزینه یک افطاری ساده برای یک خانواده ۴نفره، بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است که قرار است ۴میلیون و ۱۷۰هزار تومان دستمزد بگیرند!

این، تفاوت امسال با سال گذشته است!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aa70fc0a-3f99-4ef7-a021-e13881d2a7ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات