728 x 90

تورم در ایران به ۱۵۳درصد رسیده است

پروفسور استیو هنکی اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز
پروفسور استیو هنکی اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز

پروفسور استیو هنکی اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز: در ایران ریال بر اثر تحریم‌های آمریکا، ویروس کرونا و سوء‌مدیریت مالی له شده است.

با محاسبات من تورم سالانه ۱۵۳.۲۸ درصد است (توئیتر استیو هنکی اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز دوشنبه ۶مهر).