728 x 90

تهران- تهاجم کانون‌های شورشی به سازمان زندانهای قضاییهٔ جلادان، در غرب شکنجه‌گاه اوین

تهاجم کانون‌های شورشی به سازمان زندانهای قضاییهٔ جلادان، در غرب شکنجه‌گاه اوین
تهاجم کانون‌های شورشی به سازمان زندانهای قضاییهٔ جلادان، در غرب شکنجه‌گاه اوین
  • تهران- تهاجم کانون‌های شورشی به سازمان زندانهای قضاییهٔ جلادان، ساعت ۲۲۳۰ شنبه شب ۳۱اردیبهشت در غرب شکنجه‌گاه اوین
  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران اخیراً در کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان که از ۲۲ تا ۲۶اردیبهشت جریان داشت اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام را همراه با ۲۲۰۰۰ عکس منتشر کرد.
  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران در ۲۳اردیبهشت اسامی ۱۱۶۹نفر ستاد سازمان زندانهای قوه قضاییهٔ ولایت فقیه را منتشر کرد که شامل لیست ۲۲۳نفر رؤسا، سرکردگان، دژخیمان اطلاعات و اجرای احکام تحت عنوان کارشناس در ستاد مرکزی سازمان زندانها در این ساختمان ۵ طبقه در غرب شکنجه‌گاه اوین بود. شماره تلفنهای مستقیم و داخلی و هم‌چنین شماره فکس دژخیمان زندانهای ولایت فقیه نیز منتشر شد
  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران در ۲۴اردیبهشت وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانهای رژیم را با انتشار ۱۰۰ قطعه عکس از زندانهای ۲۳استان که از پرونده‌های قضاییه جلادان برملا کرد
  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران در ۲۵ اردیبهشت لیست خیلی محرمانهٔ ۲۲۷۳زندانی سیاسی و عقیدتی در قضاییهٔ ولایت فقیه شامل شماری از زندانیان قیام را منتشر و اعلام کرد. علاوه بر ۲۶۷زندان و بازداشتگاه و اردوگاه و کانون موسوم به اصلاح و تربیت متعلق به سازمان زندانهای رژیم، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بیش از ۳۰۰ بازداشتگاه جداگانه دارند
  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران در ۲۶اردیبهشت اعلام کرد طبق آمار دفتر زندانها ۵۱۹۷نفر زیر حکم اعدام یا حکم قصاص نفس به سر می‌برند
  • شش‌ماه پس از قیام آبان۹۸، در تیر۱۳۹۹ در لیست اسامی ۵۳۷۰زندانی محکوم به اعدام و قصاص در زندانهای ولایت فقیه موارد متعدد از وارد کردن موضوعات سیاسی در فهرست جرایم عادی به چشم می‌خورد. علاوه بر این کمیسیون امنیت و ضدتروریسم هم‌چنین اسامی ۱۰۷نفر محکوم به قطع عضو، ۵۱نفر محکوم به سنگسار و ۶۰ اعدامی زیر ۱۸سال در همان زمان را منتشر کرد.

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4cb78d11-5dd0-4ecf-ba12-7dcff8ec7da8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات