728 x 90

تهران - تهاجم و انفجار در ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون توسط قهرمانان کانون‌های شورشی

تهران - تهاجم و انفجار در ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون
تهران - تهاجم و انفجار در ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون
  • تهران - تهاجم و انفجار در ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون توسط قهرمانان کانون‌های شورشی وکلای آتش‌افروز ۱۰۰مجاهد محکوم به اعدام.

  • خامنه‌ای از ترس، دعوت به دادگاه بین‌المللی را قبول نکرد. قضاییه جلادان حتی شرکت وکلای بین‌المللی را در دادگاه رژیم در تهران قبول نکرد و می‌خواهد در ۲۱ آذر برای مجاهدین با وکلای رژیمی دادگاه تشکیل بدهد.

  • ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون برای غارت و چپاول دارائی‌ها و اموال خصوصی و عمومی درست شده و بیش از ۱۰۰میلیارد دلار ثروت آن در جیب خامنه‌ای است.

  • جمع دارایی‌های غارت شده ملت ایران که در ارگانهای مختلف در اختیار ضحاک عمامه‌دار است در خرداد ۱۳۹۹ در روزنامه مستقل بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شده بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b318a272-3f2f-4149-9360-87f33595ca25"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات