728 x 90

بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه وتهدید توسط معاون وزارت کار و معاون قضاییه رژیم

تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه
تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

بیست و چهارمین روز اعتصاب هفت تپه چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور پرشور تعداد زیادی از کارگران در درب فرمانداری برگزار شد. در ادامه کارگران شعار زنان به سمت بازار شوش راهپیمایی کردند و علیه اختلاسگران و بخش خصوصی شعار دادند.

کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و چهارمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شوش و راهپیمایی در سطح شهر خواستار حمایت ساکنان این منطقه از این اعتراضات تا زمان رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تهدید کارگران هفت‌تپه توسط معاون وزارت کار و معاون قضائیه رژیم

نشست به‌اصطلاح بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سه‌شنبه ۱۷تیر با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعداد دیگری از کارگزاران رژیم و بدون حضور نماینده‌ای از کارگران در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه شاه‌کرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم ضمن دادن وعده و وعیدهای نسیه به کارگران از جمله پرداخت حقوق فروردین‌ماه آنان گفت: «کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاریها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد».

وی اضافه کرد: «دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به‌ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند».

در همین جلسه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضاییه با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران گفت: «کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواستهای خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء‌استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود».