728 x 90

تهاجم کانون‌های شورشی به سازمان زندانهای رژیم ضدبشری + فیلم

تهران- تهاجم کانون‌های شورشی به سازمان زندانهای رژیم ضدبشری در ساعت ۲۲۰۰ چهارشنبه شب ۶مهر ۱۴۰۱ با درود به زندانیان قیام در پاسخ به جلادان و شکنجه‌گران فرزندان مردم ایران.

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی به طور مستقیم زیر نظر رئیس قضاییه جلادان فعالیت می‌کند و ستاد آن در تهران است.

سردژخیم غلامعلی محمدی رئیس فعلی سازمان زندانها از این پیش‌تر معاونت قضایی همین دستگاه و قائم مقامی رئیس کل دادگستری جلادان در تهران را برعهده داشت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/89e6336b-540a-4c4e-9fe1-14de058385b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات