728 x 90

تهاجم به سازمان زندانها و اطلاعات رژیم در تهران، فعالیت کانون‌های شورش و قیام در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهران – کانون شورشی ۹۹۰

تهاجم به سازمان زندانها و اطلاعات رژیم در بزرگراه نیایش ۱۶فروردین

 

 

تهران- کانون شورشی ۴۵۵

نصب تصویر بزرگ مریم رجوی - ۱۷فروردین

 

 

تهران – کانون شورشی ۲۰۰

پخش سرود ای ایران/ در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی رو در روی ماتم و کرونای آخوندی

پاکدشت - کانون شورشی ۶۵۰

پخش سرود ای ایران/ خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

اصفهان – کانون شورشی ۹۰۰

پخش سرود ای ایران

اصفهان – کانون شورشی ۱۶۵

پخش سرود ای ایران

کرج – کانون شورشی ۳۲۰

مسعود رجوی: فاجعه بزرگ عملکرد ویروس نظام آخوندی است پاسخ در سرنگونی است / پخش سرود ای ایران

اندیمشک – کانون شورشی ۱۱۰

پخش سرود ای ایران