728 x 90

تهاجم به حوزه فریب و ریا و بسیج ضدمردمی در اصفهان و مشهد و گرامی داشت روز ۱۶ آذر در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان - کانون شورشی ۳۸۷

تهاجم به حوزه جهل و جنایت ضد ولی عصر

مشهد - کانون شورشی ۵۶۲

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

مشهد - کانون شورشی ۶۸۴

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

تهران

مسعود رجوی: یاد استاد آزاده محمد ملکی را در ۱۶آذر روز تاریخی قیام دانشجویان گرامی بدارید.

مریم رجوی: دانشجویان کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید.

مسعود رجوی: شورش، لازمه پیروزی در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت است.

اصفهان

مریم رجوی: دانشجویان کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید.

مسعود رجوی: سرنوشت را در میدان عمل خلق و فرزندان رشید و شورشگر می‌نویسند.

مریم رجوی: دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است .

مسعود رجوی: انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است.

تهران

مریم رجوی: دانشجویان فریاد آزادیخواهی فریاد قیام و فریاد من براندازم را گسترش دهید.

کاشان

دانشجویان کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید.

فومن

درگرامی‌داشت ۱۶ آذر روز دانشجو به قول برادر مسعود شورشگران سردی و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند برمی‌شورند و راه قیام می‌گشایند . زند‌ه باد آزادی، برای آزادی ایران بپا خیزید. حاضر حاضرحاضر.

بهبهان

۱۶ آذر روز دانشجو مبارک باد به‌گفته مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، دانشجویان، کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید.

یزد

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. به‌قول برادر مجاهد مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

تبریز

مریم رجوی: دانشجویان، آزادی و پیروزی در دستان شماست .

کرج

مریم رجوی: دانشجویان، آزادی و پیروزی در دستان شماست .

بهشهر

مریم رجوی: دانشجویان، آزادی و پیروزی در دستان شماست .

تهران

دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است

مشهد

مریم رجوی: دانشجویان فریاد آزادیخواهی فریاد قیام و فریاد من براندازم را گسترش دهید.

کرج

مریم رجوی: دانشجویان کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید.

تهران

دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد- دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است.

شیراز

دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.

دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.

گرامی باد یاد دانشجویان در قتل‌عام

کرج

۱۶ آذر قیام دانشجویی گرامی باد

ساری

۱۶ آذر قیام دانشجویی گرامی باد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b304d476-aa9d-443d-936e-5c5211e33f07"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات