728 x 90

تهاجم جوانان به قاضی جنایتکار عباس بخشوده در تهران

عباس بخشوده، بازپرس ویژه قتل تهران و بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷
عباس بخشوده، بازپرس ویژه قتل تهران و بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷

قاضی جنایتکار عباس بخشوده در تهران شب‌هنگام مورد تهاجم قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد و در بخش مراقبتهای ویژه بستری گردید.

روزنامهٔ حکومتی همشهری ۲۲مرداد نوشت: ساعت ۲۰ و ۳۰دقیقه شامگاه دوشنبه بیستم مرداد دو مرد موتورسوار یکی از قضات باسابقه به نام عباس بخشوده را در حوالی خیابان فدائیان اسلام با کوبیدن جسم سخت و سنگین نامشخصی به سر وی به‌شدت زخمی کرده و از محل گریختند.