728 x 90

تهاجم و به آتش کشیدن مراکز و نمادهای سرکوب رژیم در مشهد همزمان با گرامی‌داشت هفتمین روز پرکشیدن استاد شجریان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

مشهد – کانون شورشی۶۶۶

تهاجم و آتش کشیدن درب و تابلو مربوط به شورای نگهبان رژیم

خواف (خراسان رضوی) –-کانون شورشی۴۵۷

به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در ناحیه بسیج سپاه خواف در بلوار خواف

آتش زدن بنر خامنه‌ای و سلیمانی در خیابان اصلی خواف

مبارکه (اصفهان) –-کانون شورشی۱۸۰

آتش زدن بنر بزرگ قاسم سلیمانی متعلق به پایگاه بسیج بهشتی

کرمانشاه

درود بر کاوه‌های میهن که نوید بخش سرنگونی محتوم حکومت ظالم و ستمگر و ضحاک پابه گور هستند - مرگ بر دیکتاتور - بزرگداشت هفتمین شب پرواز آسمانی خنیاگر اعتبار موسیقی ایرانی نکیسای زمان استاد شجریان

مرودشت

برگزاری مراسم برای شجریان

تهران

همراه شو عزیز آتش به شب بریز بر ضددیکتاتور برخیز با ستیز

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور درود بر شجر جاودان هنر ایران

مشهد

مریم رجوی: از آنجا که رژیم مانع حضور مردم در خاکسپاری و مراسم عزای شجریان شد برای گرامی‌داشت این صدای خاموشی ناپذیر یادبود و بزرگداشت او را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت ادامه می‌دهیم

کاشان

شجر جاودان هنر ایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور مسعود رجوی

سنقر

‌درسوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور کانون شورشی سهیل - آبان در راه است ... ...

کرمانشاه

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور

به یاد پر کشیدن بانوی آواز ایران مرضیه کانون شورشی پر آو کرمانشاه-۲۱

تهران

همراه شو عزیز آتش به شب بریز بر ضددیکتاتور برخیز با ستیز - دیکتاتور بمیرد شجر هرگز نمیرد - کانون شورشی ۹۶۷

تهران

مریم رجوی: از آنجا که رژیم مانع حضور مردم در خاکسپاری و مراسم عزای شجریان شد برای گرامی‌داشت این صدای خاموشی ناپذیر یادبود و بزرگداشت او را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت ادامه می‌دهیم

سنندج

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور