728 x 90

تناقض ایجاد مسکن بدون گسترش تولید

بحران مسکن در ایران
بحران مسکن در ایران

رشد اقتصادی و رشد صنعت تولید مسکن رابطه مستقیمی با یک‌دیگر دارند به‌نحوی که حتی در ایجاد بحران اقتصادی هم این دو عامل (یعنی رشد اقتصادی و رشد بازار ساخت و ساز مسکن) به هم مرتبطند. با این پیش‌فرض یکی از کارشناس‌های مسکن در رسانه‌های حکومتی، گزاره ساخت سالی یک میلیون مسکن رئیسی جلاد را مورد بررسی قرارداده است.

روز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ «بیت‌الله ستاریان» کارشناس مسکن با اشاره به راکد بودن بازار مسکن گفت: «اگر قبلاً در تهران ماهانه ۱۰ هزار معامله مسکن انجام می‌شد الآن به ۱۰۰معامله مسکن در ماه کاهش یافته است. و از آنجا که گردش مالی یعنی بودجه دولت فقط ۱۰۰میلیارد دلار است، هیچ جهشی در این زمینه متصور نیست»!

وی سپس با کنایه به وعده مسکن‌سازی میلیونی رئیسی یک مثال ساده آورد و گفت:

«همین مقدار واحد مسکونی مورد نیاز ما را آمریکایی‌ها تا سال قبل تولید کرده‌اند یعنی یک میلیون و ۳۰۰هزار و اندی را تولید کرده است. گردش مالی آنها چقدر بوده؟ دو هزار میلیارد دلار گردش مالی داشته و توانسته‌اند این میزان را تولید کنند!»

این کارشناس مسکن سپس با کنایه به رژیم گفت: «دولتی که بودجه‌اش ۱۰۰میلیارد دلار است، چه جایی برای حرف زدن در بخش مسکن دارد؟ چنین دولتی چطور می‌خواهد مشکل مسکن را حل کند؟ دولت اگر بخواهد تولید یک میلیون واحد مسکن داشته باشد، باید گردشی معادل این مقدار یعنی دو هزار میلیارد دلار داشته باشد!».

با درک این شاخص ساده اقتصادی روشن می‌شود که برای تشخیص راستی یا ناراستی ادعا‌ها و وعده و وعید‌های آخوندی، ضروری است که هرازگاهی به اصول پایه اقتصادی هم نگاهی بشود!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f8cbbd47-233b-467b-a95f-c96db6cd65ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات