728 x 90

تلویزیون کانال۳ فرانسه: دادگاه بلژیک فرصت تاریخی برای مجاهدین

تلویزیون کانال۳ فرانسه:دادگاه بلژیک فرصت تاریخی برای مجاهدین
تلویزیون کانال۳ فرانسه:دادگاه بلژیک فرصت تاریخی برای مجاهدین

کانال۳ تلویزیون فرانسه در گزارشی از محاکمه دیپلمات تروریست رژیم گفت: «یک دادگاه فوق‌العاده در آنتورپ بلژیک آغاز شده است. . برای مجاهدین خلق، مخالفان ایرانی مستقر در والدوآز، این یک فرصت تاریخی است».

فرزین هاشمی گفت: «بعد از ۴۰سال صدور تروریسم، برای اولین بار یک مقام رسمی رژیم ایران در برابر دادگاه قرار می‌گیرد. ما بسیار خوشحال هستیم که سرانجام عدالت می‌تواند اجرا شود».

ویلیام بوردون، وکیل شورای ملی مقاومت گفت: به‌طور نمادین کسی که امروز در جایگاه متهم نشسته است، رژیم آخوندهاست. بنابراین در واقع این یک جنایت حکومتی است که امروز آشکارا مورد قضاوت قرار خواهد گرفت». (تلویزیون کانال۳ فرانسه ۷آذر)