728 x 90

تلویزیون ام.بی.سی مصر: گردهمایی جهانی ایران آزاد با ارتباط بین ۳۰هزار نقطه در حمایت از تغییر رژیم در ایران

گردهمایی جهانی ایران آزاد - تیر۹۹
گردهمایی جهانی ایران آزاد - تیر۹۹
  • در این گردهمایی شخصیتهای برجسته نسبت به تهدید تروریستی رژیم ایران هشدار دادند

‌تلویزیون ام بی‌سی مصر ۶مرداد۹۹ در گزارشی از گردهمایی جهانی ایران آزاد گفت: «گردهمایی جهانی ایران آزاد در بیش از ۱۰۰کشور با ارتباط اینترنتی بین ۳۰هزار نقطه، به ۷زبان مختلف برگزار شد. در این گردهمایی سخنرانان از خواست مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم حمایت کردند. مسئولان و شخصیتهای برجسته شرکت‌کننده در این گردهمایی نسبت به تهدید تروریستی فزاینده رژیم ایران هشدار دادند و جامعه جهانی را به در پیش گرفتن سیاستی قاطع علیه اقدامات رژیم ایران و فعالیت‌های مشکوک آن در منطقه ترغیب کردند.

همزمان، در داخل ایران تعدادی از شهرها شاهد اعتراضاتی بود. نیروهای امنیتی جهت متفرق کردن معترضان با شلیک گاز اشک اور با آن به مقابله برخاستند. در همین حال تأیید حکم اعدام سه تظاهر کننده توسط قضاییه موجی از مخالفت و اعتراض را در شبکه‌های اینترنتی به‌دنبال داشت».