728 x 90

تلویزیون الحدث: اکثریت اعضای کنگره آمریکا از طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی حمایت کردند

مریم رجوی - پیام به کنفرانس اعلام حمایت اکثریت اعضای کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنارمردم ایران برای آزادی
مریم رجوی - پیام به کنفرانس اعلام حمایت اکثریت اعضای کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنارمردم ایران برای آزادی

تلویزیون الحدث روز ۲۹خرداد در گزارشی از اعلام حمایت اکثریت اعضای کنگره آمریکا گفت:

مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرای نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از قطعنامه‌ای حمایت کرد که تروریسم رژیم ایران را محکوم کرده و از مقاومت برای ایجاد یک حکومت غیرمذهبی و دموکراتیک پشتیبانی می‌کند.

این قطعنامه که ۲۲۱نماینده از آن حمایت کرده‌اند از طرح ۱۰ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران که پرزیدنت آن مریم رجوی است حمایت می‌کند. برجسته‌ترین مواد این طرح شامل حق جهانشمول رأی دادن، بازار آزاد و یک ایران غیراتمی است. این قطعنامه رژیم ایران را متهم به دست داشتن در برخی عملیات‌های تروریستی علیه اپوزیسیون می‌کند. هم‌چنین فعالیت‌های شرورانه هیاتهای دیپلماتیک رژیم ایران را محکوم کرده و به ممانعت از این فعالیت‌ها فرامی‌خواند.

برخی از نمایندگان کنگره توجه وزیر خارجه مایک پمپئو را به ضرورت محقق کردن این قطعنامه و دفاع از آن در صحنه بین‌المللی جلب کردند

الحدث افزود: پرزیدنت مقاومت ایران مریم رجوی از طریق یک پیام ویدئویی از تلاشهای نمایندگان کنگره آمریکا استقبال کرد.

مریم رجوی گفت: «مقاومت ایران از فراخوان اکثریت نمایندگان به حسابرسی از رژیم آخوندی و اتخاذ اقدامات قاطع مانند بستن مراکز جاسوسی و تروریسم آنها در اروپا، خصوصاً در آلبانی استقبال می‌کند»

الحدث در ادامه گفت: قطعنامه کنگره آمریکا یک هفته بعد از صدور پیشنویس طرحی صادر می‌شود که کمیته مطالعات جمهوریخواهان در کنگره آنرا تدوین کرده است. این قطعنامه شامل بسته‌ای جدید از تحریم‌های بی‌سابقه است که هدف از آن متوقف کردن حمایت رژیم تهران از تروریسم و به ورشکستگی کشاندن آن از طریق جلوگیری از دسترسی به پول است

الدستور مصر: حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از جنبش مقاومت ایران برای یک ایران دموکراتیک

الدستور مصر ۲۹خرداد در گزارشی از حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از جنبش مقاومت ایران گفت: «کنگره آمریکا یک قطعنامه دوحزبی (حزب دموکرات و جمهوری‌خواه) را مورد تأیید قرار داد. این قطعنامه از خواست جنبش مقاومت ایران برای یک ایران غیرمذهبی و دموکراتیک پشتیبانی کرده و تروریسم مورد حمایت رژیم ایران را محکوم می‌کند».

نماینده کنگره تام مک کلینتاک جمهوریخواه از کالیفرنیا در یک سخنرانی گفت: «اکثریت قوی دو حزبی در مجلس نمایندگان حملات تروریستی رژیم ایران را محکوم می‌کند . اکنون جهان نظاره‌گر مبارزه برای آزادی در ایران است و از آرمان شما حمایت می‌کند» .

نماینده براد شرمن دموکرات از کالیفرنیا گفت: «آمریکا باید در همبستگی با مبارزه ایرانیان شجاعی که برای فصل نوینی از تاریخ شکوهمند و چند هزاره ایران مبارزه می‌کنند در کنارشان بایستد و می‌ایستد». .

قطعنامه کنگره هم‌چنین به سریالی از تلاشهای مقام‌های رژیم ایران برای حملات تروریستی علیه اعضای شورای ملی مقاومت اشاره می‌کند از جمله توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس در سال۱۳۹۷.

قطعنامه کنگره به «ممانعت از فعالیت‌های شرورانه هیاتهای دیپلماتیک رژیم ایران» و نهایتاً بستن آنها در تمامی کشورهایی فراخوان می‌دهد . این فراخوان به‌خاطر نگرانی از حملاتی است که توسط سفارتهای رژیم ایران در اروپا و مشخصاً در آلبانی طراحی شده‌اند.