728 x 90

تلویزیون الاخباریه - نمایشگاه جنایات رژیم ایران در مقابل کنگره آمریکا

نمایشگاه عکس در مقابل کنگره آمریکا
نمایشگاه عکس در مقابل کنگره آمریکا

تلویزیون الاخباریه ۱۵شهریور۹۹: در مقابل کنگره (آمریکا)، نمایشگاهی برپا شد که تصاویر و داستانهای کشتار و ناپدید شدنهای اجباری توسط رژیم ایران را از قتل‌عام سال۱۳۶۷ که ۳۰هزار قربانی بر جای گذاشت تا کشتار جنبش مردمی در آبان سال گذشته که ۱۵۰۰ قربانی داشت، مستند کرده است. این نمایشگاه نشانه‌ای از ادامه جنایتهای این رژیم و گریز آن از چنگ عدالت است

یکی از برگزار کنندگان گفت: «اگر نتوانیم این رژیم را متوقف کنیم به کشتار مردم ادامه خواهد داد.

من برادر بهمن و بهروز و رضا هستم. بهروز برادر کوچکترم بود که وقتی دستگیر شد ۱۹ساله بود و بعد اعدام شد. رضا نیز وقتی توسط رژیم کشته شد ۳۳سال داشت. بهمن طی درگیری با سپاه پاسداران کشته شد. برادران من به‌خاطر حمایت از سازمان مجاهدین خلق کشته شدند زیرا آنها به اسلام راستین معتقد بودند که مغایر با دین این رژیم است».

از رسوایی‌ها رژیم تهران که در این نمایشگاه مستند شده، اعدام زندانیان و دفن جمعی آنها و دستگیری بعضی از آنها از جمله کودکان ۱۰ تا ۱۸ساله به‌صورت مخفیانه است.

خونهای جاری شده در داخل و خارج ایران در طی چهل سال توسط این رژیم، پس از گذشت سالیان، هم‌چنان در انتظار اجرای عدالت است.