728 x 90

تقدیر شورای امنیت کاخ سفید از صدور حکم پرداخت غرامت به خانواده باب لوینسون

خانواده باب لوینسون
خانواده باب لوینسون

شورای امنیت ملی کاخ‌سفید طی توئیتی که چهارشنبه ۱۶مهر ماه منتشر شد، نوشته است: «ما از حکم صادره توسط دادگاه که به رژیم ایران دستور داده است به خانواده لوینسون غرامت بپردازد، تقدیر می‌کنیم».

شورای امنیت ملی کاخ‌سفید در ادامه این توئیت تأکید کرده است: «اطمینان داشته باشید که آمریکا از همه ابزاری که در اختیار دارد برای اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران استفاده می‌کند».

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا روز ۱۴مهر ماه، رژیم ایران را به پرداخت حدود ۱.۵میلیارد دلار غرامت به خانواده باب لوینسون محکوم کرد.